Обертюх Роман Романович

Навчально-методична робота

За період викладацької роботи опубліковано більше 20 навчально-методичних робіт, з яких основними є такі:

1. Обертюх Р.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д. Ущільнення та мащення вузлів тертя машин: Навч. посібник. – К.: НДО, 1994.-163 с.

2. Ліщинський Б.Ф., Обертюх Р.Р. Основи конструювання машин. Лабораторний практикум. – Вінниця: ВДТУ, 1998.-89 с.;

3. Ліщинський Б.Ф., Обертюх Р.Р. Деталі машин та під’ємно-транспортне обладнання. Лабораторний практикум. – Вінниця: ВДТУ, 1998.-80 с.

4. Теплопередача: навчальний посібник / Р. Р. Обертюх. – В.: ВДТУ, - 1999. – 98 с.

5. Триботехніка: навчальний посібник /Р. Р. Обертюх. – В.: ВДТУ, - 1999. – 78 с.

6. Теоретичні основи теплотехніки: навчальний посібник / Р. Р. Обертюх. − Вінниця.: ВНТУ, 2010. – 165 с.

Повністю підготовлено навчально-методичний комплект  документації дисциплін "Деталі машин" і "Теоретичні основи теплотехніки".


Дисципліни та навчально методичні матеріали


1. Деталі машин

- робочий план дисципліни    ДМ ІМ, М, 17, 18

- методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять МВ .ПР.СРС.ДМ1  

- методичн вказівки для виконання КП МВ ДМ КП 1  

- конспект лекцій Конспект лекцій ДМ 

- питання на колоквіуми ПИТАННЯ для колоквіумів

- питання на іспит ПИТАННЯ для іспиту  

- тести скачати 

 

2. Теоретичні основи теплотехніки

- робочий план дисципліни РП.ТОТ 2 к.д15.16     

- робочий план для МС скачати  

- методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять МВ .ПР.СРС.ТОТ1  

- питання для підготовки до колоквіумів ТОТ.М1.  ТОТ М2 

- питання для підготовки до іспиту (диф. заліку) ПИТАННЯ ТОТ      

- навчальний посібник ТОТ Навчальний посібник ТОТ 

- лабораторний практикум Лабораторний практикум 

- тести скачати 


3. Математичне моделювання та оптимізація процесів в рухомих з'єднаннях машин

- робочий план дисципліни скачати

- методичні вказівки до практичних занять скачати

- методичні вказівки до самостійної роботи скачати

- конспект лекцій скачати 

- перелік питань до диф. заліку скачати

- методичні вказівки до лабораторних робіт скачати 

- тести скачати